top of page
shutterstock_1873822279_edited.jpg

Orchid Feeding & After Care

Feeding

Orchids are notoriously weak feeders and a solution of one-quarter to half strength orchid fertilizer is all most plants need.

A blend 30/20/20 is best for plants potted in a bark mix, as the bark will neutralise the nitrogen and a blend of 20/20/20 mix for most other orchids.

There are two types of feed, each formulated for a particular task:

  • Orchid Bloom – to maximize flowering.

  • Orchid growth – to encourage vigorous growth.

Women's gloved hands prune and transplan
Gardener hand with scissors pruning orch

Karmienie

Storczyki są notorycznie słabym pokarmem, a większość roślin potrzebuje tylko jednej czwartej do połowy nawozu do storczyków.

Wcześniejsze

Mieszanka 30/20/20 jest najlepsza dla roślin doniczkowych w mieszance kory, ponieważ kora zneutralizuje azot, a mieszanka 20/20/20 dla większości innych storczyków.

Wcześniejsze

Istnieją dwa rodzaje paszy, każdy przeznaczony do określonego zadania:

  • Orchid Bloom - maksymalizuje kwitnienie.

  • Wzrost orchidei - aby zachęcić do energicznego wzrostu.

Po kwitnieniu

  • Martwe kwiaty i osłonki, ale uważaj, aby nie uszkodzić pseudobulwy, z której wyrósł kwiatostan.

  • Phaleanopsis, kwiatostan wyrasta spomiędzy liści na korpusie rośliny, należy go przyciąć do centymetra w miejscu, w którym się pojawił.

bottom of page